MISSIE

Zorgdragen voor het financieel welzijn van een ieder

VISIE

Duurzame financiële groei door ethisch bankieren

KERNWAARDEN 

  • ZORGDRAGEN

Het bieden van het beste belang van de klant en beschermen van de gezamenlijke investering.

  • DUURZAME ONTWIKKELING

Dit betekent duurzaam investeren, transparant investeren en gedeelde risico met de klant.

  • TOEGANKELIJKHEID

De toegankelijkheid van de bank moet er één zijn voor elke klant of bezoeker, vanuit alle lagen van de samenleving. Haar personeel staat klaar om de klanten van dienst te zijn. Trustbank Amanah is er voor iedereen.

  • TRANSPARANTIE

Al datgeen dat zowel schriftelijk als mondeling met de klant wordt besproken, is geheel transparant. Voornamelijk informatie over producten en services, maar ook de mogelijkheden van risico’s.

  • INNOVATIEF

Wereldklasse-modellen van bankieren zullen worden aangedragen met hulp van haar internationale samenwerkende partners.