  Terug naar overzicht

EID UL FITRE 2020

Gedurende de maand Ramadan hebben moslimbroeders en -zusters, overal ter wereld, gevast met volle overgave en spiritualiteit. Ramadan is een belangrijke periode voor het leven van de moslims, waarbij zij door standvastigheid in het geloof en via gebeden dichter bij de Almachtige komen.

Eid Ul Fitre markeert het einde van de heilige maand Ramadan en wordt zowel in Suriname als over de gehele wereld gevierd. Na een maand van vasten en spirituele reflectie, is Eid een tijd voor feesten met familie en kennissen.

In deze zeer uitdagende situatie zullen moslims meer dan ooit het Eid-Ul-Fitr feest moeten aangrijpen om de boodschap van veiligheid en gezondheid tot uitdrukking te brengen. Het geeft ons allen de inspiratie om evenzeer te werken aan de geestelijke en morele verheffing van ons allen. Moge deze periode bijdragen tot onderling begrip en respect voor elkaar.

Laten wij Eid-ul-Fitre aangrijpen om de vele uitdagingen die op ons pad liggen aan te gaan om ons in te zetten voor de vooruitgang en verdere ontwikkeling van ons allen.

Trustbank Amanah wenst u allen een gezegende en veilige Eid Ul Fitre.

Eid Mubarak!

Bron: Trustbank Amanah

Datum: 23-05-2020