  Terug naar overzicht

Scaling up the role of Islamic Finance in the development of the Private Sector

Aan het 1e panel Scaling up the role of Islamic Finance in the development of the Private Sector namen dhr. Donaghy Malone de wnd. onderdirecteur Ondernemerschap als vertegenwoordiger van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, mr. Tarik Malaika Program Lead- Sukuk and Capital Markets van de ICD, Trustbank Amanah CEO Mw. Maureen Badjoeri en dhr. Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven deel en als moderater fungeerde dhr. Karim Chouchane, Sr. Executive Advisor van Trustbank Amanah.

Tijdens dit panel zijn de kansen besproken die de Surinaamse markt biedt aan de particuliere lokale en buitenlandse projecteigenaren en investeerders, de nieuwe markten die Suriname wil ontwikkelen en wat de verwachtingen zijn vanuit de ICD, als multilaterale ontwikkelingsorganisatie, die zou kunnen bijdragen, de mechanismen van ICD om de economische ontwikkeling te ondersteunen en de ontwikkeling van de particuliere sector in de lidstaten te bevorderen en hoe de ICD zou kunnen deelnemen aan de financiering van de projecten genoemd door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

Vanuit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) werd de private sector, concurrentie positie van Suriname in de Ease of Doing Business Index, de kansen en uitdagingen voor de financiering van de particuliere sector benadrukt.

Verder werd een korte toelichting gegeven met betrekking tot Trustbank Amanah, de mogelijkheden, producten en diensten en het principe van Islamic Finance. Ook werd de rol die een Islamic bank als Trustbank Amanah kan spelen om bij te dragen aan de financiering van de particuliere sector in Suriname, aangekaart.

Bron: Trustbank Amanah

Datum: 18-11-2019