Als ondernemer denkt u aan de dag van morgen of aan toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. Met onze Business Savings Account helpen wij u uw plan te realiseren door veilig te sparen.

Business Savings Account,een product dat op maat gesneden en speciaal ontworpen is voor de zakelijke klant.

Benodigdheden voor het openen van een Business Savings Account voor rechtspersonen en niet-rechtspersonen :

 • KKF-uittreksel
 • Statuten
 • Legitimatie en CBB uittreksel vertegenwoordiger (direkteur)
 • CV management
 • Procuratie regeling
 • Legitimatie en CBB uittreksel procuratiehouder(s)
 • Legitimatie en CBB uittreksel aandeelhouder(s)
 • Legitimatie en CBB uittreksel Raad van Commissarissen
 • Jaarverslag / jaarrekening / inkomsten & uitgaven staat
 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Volledig ingevuld UBO formulier (Direkteur / Aaandeelhoude(s) / Raad van Commissarissen)
 • Eerste inleg girorekening: SRD 25,- / USD 25,- / EUR 25,-
 • Eerste inleg spaarrekening: SRD 25,- / USD 25,- / EUR 25,-
 • BelegginGsbedrag vanaf: SRD 5.000,- / USD 2.000,- / EUR 2.000,-

 Neem contact op met de bank voor een afspraak of bezoek ons.

Vraag nu aan!