WILT U ALS micro ONDERNEMER UW VOORRADEN UITBREIDEN OF HEEFT U EXTRA EQUIPMENT NODIG VOOR MEER PRODUCTIE ?

Trustbank Amanah Micro Finance biedt deze financieringsmogelijkheden.

Voordelen van Micro Finance

 • Mogelijkheden tot groei van uw bedrijf.
 • Toegang tot financieringen tegen een scherpe prijs
 • Afbetalingschema is afgestemd op uw inkomsten.

Micro & Klein Bedrijfsfinanciering (MKB)

 • SRD 2.500,- tot SRD10.000,-
 • De financiering wordt maandelijks terugbetaald in 3 tot 18 maanden

Micro +  (Micro Plus)

 • Meer financieringsruimte tot een bedrag van SRD 15.000,-
 • Snelle afhandeling
 • De financiering wordt maximaal terugbetaald in 30 maanden

Seizoenfinanciering

 • SRD 2.500,- tot SRD 15.000,-, afhankelijk van uw inkomsten per cyclus.
 • Terugbetaling in één keer, afhankelijk van de cyclus van het product.

BENODIGDHEDEN

Aanvrager in dienst bij de overheid

 1. Werkgeversverklaring + recente loonstrook
 2. Kopie ID
 3. CBB uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
 4. KKF uittreksel (indien aanwezig)
 5. Plan van aanpak: een investeringsbegroting met een opsomming van de aan te schaffen kapitaalgoederen en een prognose van inkomsten en uitgaven voor komende 2 jaren.
 6. Originele prijsopgave van de aan te schaffen goederen
 7. EBS/SWM kwitantie

 Aanvrager in dienst bij de particuliere sector

 1. Werkgeversverklaring + recente loonstrook
 2. Kopie ID
 3. CBB uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
 4. Drie meest recente bankafschriften
 5. KKF uittreksel (indien aanwezig)
 6. Plan van aanpak: een investeringsbegroting met een opsomming van de aan te schaffen kapitaalgoederen en een prognose van inkomsten en uitgaven voor komende 2 jaren.
 7. Originele prijsopgave van de aan te schaffen goederen
 8. EBS/SWM kwitantie

 Voor zelfstandige micro-ondernemers

 1. Bewijs van inschrijving KKF (indien aanwezig)
 2. Inkomstenstaat (winst- en verliesrekening) en vermogensverklaring
 3. Kopie vergunning (indien van toepassing)
 4. Eventuele cijfers van de afgelopen 2 tot 3 maanden
 5. Eventuele verkoopbewijzen en inkoopfacturen
 6. Drie meest recente bankafschriften
 7. Kopie ID
 8. CBB uittreksel
 9. Plan van aanpak: investeringsbegroting inclusief opsomming van de aan te schaffen investeringsgoederen, prognose van inkomsten en uitgaven voor de komende 2 jaar, begroting van de bouwkosten en uitbreidingsplannen voor eventuele fysieke verbouwingen.
 10. Originele prijsopgave van de aan te schaffen goederen

Neem contact op met de bank voor een afspraak of bezoek ons.

Financiering voor vrouwelijke micro-ondernemers tegen 0%. De benodigdheden voor dit product zijn overeenkomstig aan bovengenoemde benodigdheden lijst.