Perceel kopen?

Het bezit van een perceel in Suriname is voor velen een innig gekoesterde wens. Wij hélpen uw droom realiseren.

Trustbank Amanah hecht grote waarde aan stabiliteit. Het bezit van onroerend goed in de vorm van een perceel, biedt u vele mogelijkheden voor het zelfstandig inrichten van uw toekomstplannen.

U informeert naar de voorwaarden voor perceelfinanciering. Vervolgens levert u de informatie inzake het perceel in bij de bank. De bank treedt in onderhandeling op met de eigenaar en koopt het perceel voor u. U sluit een overeenkomst met de bank met daarin opgenomen in hoeveel termijnen u gaat aflossen. U lost tot aan het einde van de aflossingstermijn hetzelfde bedrag. 

Uw aanvraag kunt u elk moment en overal online doen.

Benodigdheden

  • Geldig legitimatiebewijs (E-ID kaart / Rijbewijs / Paspoort)
  • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden)
  • Nationaliteits verklaring
  • Werkgeversverklaring + recente loonslip
  • Laatste 3 bankafschriften
  • Perceelkaart/ hypothecair uittreksel van het perceel dat gekocht wordt
  • Taxatie rapport

Is de aanvraag voor een bedrijf (SME/corporate)? Dan heeft u ook nog nodig:

  • KKF/ Statuten/ Procuratie regeling
  • Vergunning
  • Financiële cijfers/ Jaarrekening

Meer informatie?