Termijndeposito

Onze termijndeposito is gebaseerd op het principe van winstdeling. Wij bieden u een deel (vergoeding volgens de termijn deposito overeenkomst) uit de gegenereerde winsten die uit onze investeringspool worden verdiend.

  Profit per annum
SRD 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 jaar 2 jaar 3 jaar

Vanaf 

5.000,-

 

10%

11%

N/A

13%

13.25%

13.50%

  Profit per annum
USD 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Vanaf  1.000,-

2,10%

4,30%

N/A

4,10%

3,80%

3,60%

  Profit per annum
EUR 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Vanaf  1.000,-

0,20%

0,35%

0,50%

1,10%

1.60%

2,10%

Uw aanvraag kunt u elk moment en overal online doen.

Benodigdheden

Ingezetene

  • Bron van inkomsten*
  • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden)
  • E-ID kaart / Paspoort / Rijbewijs
  • 1e inleg van SRD100,- | USD 100,- | EUR 100,-

*Bron van inkomsten: Werkgeversverklaring met vermelding van het salaris (indien het salaris niet vermeld staat in de werkgeversverklaring geldt een loonslip niet ouder dan 1 maand), inkomstenstaat, AOV en of Pensioen verklaring.

Niet-ingezetene

  • Bron van inkomsten **
  • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden)
  • Bankafschrift (en) van de bank waar u bankiert (niet ouder dan 1maand)
  • Paspoort met kortverblijf/ vestiging
  • 1e inleg van SRD100,- | USD 100,- | EUR 100,-

**Bron van inkomsten: Werkgeversverklaring met vermelding van het salaris (indien het salaris niet vermeld staat in de werkgeversverklaring geldt een loonslip niet ouder dan 1 maand), AOW en of UWV verklaring.

Meer informatie?