Nofa financiering

Het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) is bestemd voor het verduurzamen, vergroten en versterken van de agrarische productie en export. Het NOFA biedt ondernemers in de agrarische sector w.o. landbouw, veeteelt, visserij, pluimvee, sierteelt, etc. en individuen de mogelijkheden om haar productie te verhogen en capaciteiten te verruimen teneinde haar verdiencapaciteit en financieringswaardigheid te verbeteren.

Doelstellingen

Het bevorderen, vergroten, verduurzamen en verhogen van de kwaliteit van de agrarische productie en de export, de werkgelegenheid en het verbeteren van de bedrijfsefficiëntie van agrarische bedrijven in de ruimste zin van het woord. Het versterken van de concurrentiepositie en de verdiencapaciteit van de agrarische bedrijven, door de toegang tot de kredieten te verbeteren. Het op verantwoorde wijze verstrekken van financiering aan ondernemers in de agrarische sector.

 • Valutasoort - SRD
 • Leensom - Maximaal SRD 1.000.000,-
 • Looptijd - Maximaal 120 maanden of 10 jaar
 • Rendement - 5 ½ % per jaar
 • Soort financiering - Investeringsfinanciering
 • Grace periode - Maximaal 12 maanden

NOFA financiering is bestemd voor

 • Agrarische bedrijven en individuen ten behoeve van de primaire productie en/of verwerkingsindustrie.
 • De financiering is uitsluitend voor bedrijfseconomische productieve en innovatieve investeringen en seizoen kredieten.

NOFA financiering is niet bestemd voor:

 • Aankoop van land, woningbouw en andere consumptieve uitgaven.
 • Herschikking van bestaande schulden.

Uw aanvraag kunt u elk moment en overal online doen.

Benodigdheden

 • CBB uittreksel 
 • Nationaliteitsveklaring
 • Kopie E-ID
 • Werkgeversverklaring en Salarisslip (indien aanwezig)
 • 3 laatste bankafschriften
 • Hypothecair uittreksel (niet ouder dan 1 maand)
 • Kopie grondbeschikking/eigendomsakte
 • Taxatierapport (niet ouder dan 1 jaar)
 • Plan van aanpak (ondernemersplan)
 • Verklaring LVV aantal ingezaaide arealen (landbouwers)
 • Inkomsten- en uitgavenstaat
 • Offerte goederen/meststoffen
Indien rechtspersoon
 • KKF uittreksel(niet ouder dan 3 maanden)
 • Statuten
 • Bedrijfsvergunning(indien van toepassing)
 • Financiële cijfers van de afgelopen 3 jaren en de prognoses voor de komende 3 jaren
Zekerheden

Het verlenen van de financiering geschiedt tegen het verstrekken van zekerheden.

 • 1e hypotheek op onroerende goederen;
 • Alle andere in dekking te geven activa van de ondernemer/teler/aanvrager in fiduciair eigendom over te dragen of een mogelijke onderzetter van onroerende goederen;
 • Het vermogen van de borg overleggen en vaststellen. De borg moet ter bevestiging de borgstellingsovereenkomst tekenen en daarbij de vermogensblokkering t.b.v. NOFA overdragen.
 • Cash dekking

Meer informatie?

Email [email protected]
Telefoon 452800 | 476111 ext. 4110 / 4111 / 4118
Nickerie 211050 of 211051
   
Mobiel/WhatsApp +597 8647590 | +597 8676617