Woning bouwen?

Een woning bouwen, die volledig aan uw woonwensen voldoet én u duurzaam woongenot bezorgt, kan een uitdaging zijn als u zich met alle stappen, van idee tot sleutelklare woning, moet bezighouden.

Het financieringsplan van Trustbank Amanah voor het bouwen van een woning, biedt verlichting. Dit financieringsplan houdt in dat de bank optreedt als leverancier van de woning, die aan alle bouwvereisten voldoet. U heeft hierdoor dus zekerheden over de kwaliteit van het bouwwerk. 

U vraagt naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiering van woningbouw. Indien u  besluit met Trustbank Amanah in zee te gaan, zal de bank als leverancier optreden voor het bouwen van een huis, tegen een vooraf afgesproken prijs tussen u en de bank.  De bank geeft vervolgens aan u de opdracht om namens de bank een aannemer aan te wijzen. Bij het kiezen van de aannemer zal deze aan enkele voorwaarden moeten voldoen.

Met de aannemer zal een bouwovereenkomst worden afgesloten waarin de leveringsvoorwaarden worden vastgelegd. De bank houdt toezicht op de bouw en ziet erop toe dat de woning tijdig en kwalitatief wordt opgeleverd.

Nadat de sleutelklare woning is opgeleverd door de aannemer wordt het overgedragen aan u.

U spreekt met de bank af hoe u de betaling, voor het leveren van een woning, zal doen: geheel of in termijnen. Bij het aflossen in termijnen betaalt u gedurende de gehele looptijd hetzelfde bedrag.

Uw aanvraag kunt u elk moment en overal online doen.

Benodigdheden

 • Geldig legitimatiebewijs (E-ID kaart / Rijbewijs / Paspoort)
 • CBB-Uittreksel (niet ouder dan zes (6) maanden)
 • Nationaliteits verklaring
 • Werkgeversverklaring + recente loonslip
 • Laatste 3 bankafschriften
 • Perceelkaart/ hypothecair uittreksel van het terrein waarop het huis gebouwd zal worden
 • Taxatie rapport
 • Begroting van de bouwactiviteiten door een geregistreerde aannemer
 • Bouwvergunning
 • Goedgekeurde bouwtekening 
 • Beschikking / transportakte van het perceel dat in onderpand wordt genomen
 • KKF-uittreksel van de aannemer

Is de aanvraag voor een bedrijf (SME/corporate)? Dan heeft u ook nog nodig:

 • KKF/ Statuten/ Procuratie regeling
 • Vergunning
 • Financiële cijfers/ Jaarrekening

Meer informatie?