  Terug naar overzicht

Bericht van de CEO

Geachte klanten en toekomstige klanten,

Allereerst dank dat u nu ook thuis blijft. Gezamenlijk werken we aan het tegengaan van de COVID-19 pandemie ten einde zorg te dragen voor onze veiligheid en welzijn.

 

Bron: Trustbank Amanah

Datum: 12-06-2020