  Terug naar overzicht

Trustbank Amanah klaar voor implementatie Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness!

De Wet Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) is na afkondiging, in april 2022, in werking getreden teneinde de agribusiness, de concurrentiepositie en verdiencapaciteit van de agrarische bedrijven in Suriname te bevorderen en versterken. Het NOFA biedt ondernemers in de agrarische sector de mogelijkheden om haar productie te verhogen en capaciteiten te verruimen middels financieringen uit het fonds. Vandaag, donderdag 04 augustus 2022, vond de lancering van het NOFA plaats in aanwezigheid van Z.E. President Chandrikapersad Santokhi en Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Ten uitvoer van de Public-Private Partnerships maakt Trustbank Amanah, als fondsbeheerder, zich gereed om samen met het bestuur van NOFA het vastgestelde doel te bereiken door vlotte afhandeling van complete financieringsaanvragen te bewerkstelligen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het agrarisch beleid onder andere voedselzekerheid en -veiligheid, inkomensvorming en de bevordering van de nationale productie teneinde de Surinaamse economie extra impuls te geven en het creëren van economische diversificatie.  Voorts levert Trustbank Amanah hiermee haar bijdrage aan de mondiale agenda 2030: groen, inclusiviteit en duurzaamheid.

“Wij blijven innoveren en werken aan een steeds verbeterde dienstverlening  om de Surinaamse gemeenschap de ultieme ervaring van Islamic Banking te bieden en een wezenlijke bijdrage te leveren aan de Surinaamse economie en in deze in het bijzonder de agrarische sector” aldus Trustbank Amanah CEO, Maureen Badjoeri. Trustbank Amanah zal hierbij haar opgebouwde expertise in fondsenbeheer uit voorgaande projecten inzetten.

Het bevorderen en versterken van de agribusiness zal moeten leiden tot de voedselvoorzieningsketen die een cruciale rol heeft in het dagelijks leven en welzijn van ieder mens. Behalve dat er gezorgd wordt voor dagelijks voedsel om te consumeren, biedt het ook werkgelegenheid in ondernemingen die actief zijn in de landbouw, veeteelt,  visserij, verwerkingsindustrie en diensten.

Trustbank Amanah maakt het makkelijk en simpel door aanvragen online mogelijk te maken via “Mijn Aanvraag” die te bereiken is op de website www.trustbankamanah.com. De aanvragen kunnen via het digitale platform op elk moment en via elke locatie geschieden met behulp van een laptop of personal computer met internetverbinding. Daarnaast kunnen aanvragen persoonlijk worden gericht bij de Agribusiness Unit van Trustbank Amanah.

Voorts werkt Trustbank Amanah op korte termijn aan de verhoging van haar landelijke bereikbaarheid door “lite branches” (fysieke locaties) en “agency banking” (bank agentschappen) op te zetten en het ontwikkelen van een e-wallet. Thans is bankieren via internet & mobiel bankieren al  mogelijk.

Bron: Trustbank Amanah

Datum: 04-08-2022